SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
2

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
5
8
9
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
4
7
8
0
0
19
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
7
11
11
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
11
9
7
5
0
32
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
11
6
13
14
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
4
11
15
16
0
46
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
9
11
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
11
7
5
7
0
30
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แต้มรวม
181:160
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 1  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 2  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 3  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 4  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 5  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 1  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 2  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 4  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer