SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
12
11
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
10
9
5
0
0
24
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
7
3
8
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
4
11
9
11
11
46
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
11
9
11
9
9
49
-
คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
10
11
11
7
11
50
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
12
6
7
11
6
42
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แต้มรวม
148:148
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 1  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 2  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 4  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 5  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 1  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer