SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบชิงชนะเลิศ
วันที่29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
5
11
7
9
0
32
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
6
11
11
0
39
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
12
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
9
10
6
0
0
25
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
3
11
6
11
5
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
7
11
4
11
44
-
คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
5
7
11
11
45
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
9
11
11
9
8
48
-
คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
12
13
6
5
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
10
15
11
11
0
47
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แต้มรวม
203:183
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 1  
 ลักขณาสิริ  คงเดช
คู่ที่ 2  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 3  
 ลักขณาสิริ  คงเดช
คู่ที่ 4  
 ภัทริน  วงศ์บางโพ
คู่ที่ 5  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 1  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 4  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer