SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบรองชนะเลิศ
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
9
6
8
0
0
23
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
5
7
5
0
0
17
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
8
10
5
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
7
8
11
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
11
11
7
2
6
37
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
แต้มรวม
137:111
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 1  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 2  
 ศิวัฒ  ฉายสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 5  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 1  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 2  
 จิรพัฒน์  เกษตรตระการ
คู่ที่ 3  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 4  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer