SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบรองชนะเลิศ
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
8
11
11
13
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
11
8
7
11
0
37
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
8
6
11
11
8
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
6
9
11
48
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
5
7
10
0
0
22
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
3
11
11
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
5
11
3
7
0
26
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แต้มรวม
157:133
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 1  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 2  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 3  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 4  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 5  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 1  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 2  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 3  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer