SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบรองชนะเลิศ
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
2

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
13
11
15
0
0
39
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
11
8
13
0
0
32
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
6
0
12
7
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
10
11
0
43
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
11
13
6
4
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
6
15
11
11
0
43
-
คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
12
11
10
16
0
49
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
10
9
12
14
0
45
-
คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
9
11
11
9
11
51
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
11
9
5
11
9
45
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
208:198
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 1  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 2  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 3  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 4  
 ชโยดม  สรรพศรี
คู่ที่ 5  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 1  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 2  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 3  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 3  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 4  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer