SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
5
11
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
6
9
11
2
0
28
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
7
15
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
9
7
11
13
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
12
12
11
11
0
46
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
10
14
8
7
0
39
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
แต้มรวม
128:107
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 1  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สุมนา  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 4  
 อรัญญา  แสงจันทร์
คู่ที่ 5  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 1  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 2  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 4  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer