SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
9
11
5
6
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
9
11
11
0
42
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
8
6
11
4
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
7
11
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
12
3
11
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
14
11
9
7
7
48
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
9
8
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
163:129
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
 พีระวุฒิ  สัมฤทธิ์
คู่ที่ 1  
 นรานนท์  อธิมา
คู่ที่ 2  
 เมธี  เรือนเป็ง
คู่ที่ 3  
 พีระวุฒิ  สัมฤทธิ์
คู่ที่ 4  
 นรานนท์  อธิมา
คู่ที่ 5  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 1  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 2  
 จิรพัฒน์  เกษตรตระการ
คู่ที่ 3  
 ไพรัตน์  ถนอมสินธุ์
คู่ที่ 4  
 ทศพร  ศิริประภา
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer