SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
3
2
4
0
0
9
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
4
4
3
0
0
11
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แต้มรวม
66:20
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 1  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 2  
 ศิวัฒ  ฉายสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 4  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 5  
 ทศพล  หว่านณรงค์
คู่ที่ 1  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 2  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 4  
 ทศพล  หว่านณรงค์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer