SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
2
2
2
0
0
6
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
7
11
3
8
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
7
11
11
0
40
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0
3
4
16
0
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
18
0
0
40
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แต้มรวม
113:58
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 1  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 2  
 อนันตพัฒน์  สี่หิรัญวงศ์
คู่ที่ 3  
 ภาสุระ  อังกุลานนท์
คู่ที่ 4  
 ธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล
คู่ที่ 5  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 1  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 2  
 เตชค์ฐสิณป์  เพียซ้าย
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 สราวุธ  ชื่นค้า
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer