SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
2

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
8
6
8
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
3
4
2
0
0
9
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
10
11
9
11
52
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
6
12
4
11
8
41
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
11
7
9
9
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
7
11
11
11
0
40
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
8
5
6
0
0
19
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แต้มรวม
176:142
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 1  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 2  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 3  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 4  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 5  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 1  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 2  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 3  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 3  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 4  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer