SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
VS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
8
7
10
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
12
0
0
34
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
4
11
11
8
13
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
11
8
9
11
11
50
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
5
4
8
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
7
4
7
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต้มรวม
117:107
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 1  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 2  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 5  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 1  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 2  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer