SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
11
13
4
5
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
13
11
11
11
0
46
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
4
5
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
9
10
11
9
0
39
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
12
9
11
0
43
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
122:85
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 1  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 2  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 1  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 4  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer