SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
5
7
9
0
0
21
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
11
11
4
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
9
8
11
0
0
28
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
3
8
7
0
0
18
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
92:67
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 1  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 2  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 3  
 พรศิริ  หมื่นไชยศรี
คู่ที่ 3  
 อุษา  แสงวัฒนาโรจน์
คู่ที่ 4  
 รศนาภรณ์  วีรวรรณ
คู่ที่ 5  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 1  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สาวิตรี  มาไลยพันธุ์
คู่ที่ 3  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 4  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer