SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
10
11
11
9
11
52
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
12
7
6
11
8
44
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
6
10
11
11
10
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
12
6
5
12
46
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
4
8
7
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
11
8
4
4
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
6
11
11
11
0
39
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
แต้มรวม
162:146
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 1  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 2  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 4  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 5  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 1  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 2  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer