SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
2
2
5
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
4
11
8
3
0
26
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
4
11
11
0
37
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
12
6
3
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
14
11
11
0
0
36
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
106:56
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 1  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 2  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 3  
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 3  
 ไกรศร  สายวารี
คู่ที่ 4  
 ธรณิศ  หาญใจ
คู่ที่ 5  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 1  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 2  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 3  
 จักรพงษ์  พงษ์เพ็ง
คู่ที่ 3  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 4  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer