SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
4
6
4
0
0
14
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
9
7
7
0
0
23
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
7
11
51
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
13
3
2
11
8
37
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แต้มรวม
117:74
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 1  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 2  
 ณันทิยา  พรมงาม
คู่ที่ 3  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 4  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 5  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 1  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 2  
 สุรีวัลย์  ศรีจาด
คู่ที่ 3  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 4  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer