SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
VS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
2
4
2
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
3
4
5
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
5
7
6
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แต้มรวม
99:38
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 จิรัชญา  พัฒนะมงคล
คู่ที่ 1  
 วัชรากรณ์  อินต๊ะปาน
คู่ที่ 2  
 ภัทราพร  สมานวงศ์
คู่ที่ 3  
 จิรัชญา  พัฒนะมงคล
คู่ที่ 4  
 วัชรากรณ์  อินต๊ะปาน
คู่ที่ 5  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 1  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 2  
 ยุพา  วรรณศิริ
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer