SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
ไม่ระบุ   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
9
7
6
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
7
5
0
0
16
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
7
2
4
0
0
13
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
3
2
0
0
9
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
121:71
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เมธี  เรือนเป็ง
คู่ที่ 1  
 พีระวุฒิ  สัมฤทธิ์
คู่ที่ 2  
 นรานนท์  อธิมา
คู่ที่ 3  
 พีระวุฒิ  สัมฤทธิ์
คู่ที่ 4  
 เมธี  เรือนเป็ง
คู่ที่ 5  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 1  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 2  
 กฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 4  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer