SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
6
11
11
0
39
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
8
11
3
5
0
27
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
6
9
7
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
6
10
16
5
0
37
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
12
14
11
0
48
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
6
6
4
0
0
16
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
6
6
8
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต้มรวม
157:151
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 1  
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 2  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 3  
 ศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 4  
 นฤมล  ปิ่นโต
คู่ที่ 5  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 2  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 3  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 กนกพร  สมพรไพลิน
คู่ที่ 4  
 นิภาพร  ยลสวัสดิ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer