SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
4
5
4
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
4
9
11
11
11
46
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
11
11
6
7
9
44
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
11
6
6
6
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
5
11
11
11
0
38
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
3
8
8
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต้มรวม
148:107
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 1  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 2  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 5  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 1  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 2  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 4  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer