SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
4
4
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
7
5
9
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
4
3
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
99:44
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ
คู่ที่ 1  
 สุภัทรา  ชัยบาล
คู่ที่ 2  
 อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ
คู่ที่ 3  
 พลินพริมา  กุลโพธิสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 สุภัทรา  ชัยบาล
คู่ที่ 4  
 อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ
คู่ที่ 5  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 1  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สาวิตรี  มาไลยพันธุ์
คู่ที่ 3  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 4  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer