SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 2   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
6
2
0
0
13
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
9
3
4
0
0
16
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
8
12
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
11
10
8
5
0
34
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
108:63
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 1  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 2  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 3  
 อรฤดี  เธียรสุภรพงษ์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 1  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 2  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 3  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 3  
 ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer