SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 1   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
2
2
6
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
7
1
9
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
11
9
10
8
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
5
11
12
11
0
39
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
105:65
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 1  
 วาสนา  บุญแสวง
คู่ที่ 2  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 3  
 ดรุณี  ผ่องสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 4  
 วาสนา  บุญแสวง
คู่ที่ 5  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 1  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 2  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 3  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 3  
 ธนภัทร  สายเจริญ
คู่ที่ 4  
 วันดี  อ่อนเรียบร้อย
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer