SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 4   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
2

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
11
5
5
6
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
6
11
11
11
0
39
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
14
0
0
36
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
9
8
12
0
0
29
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
7
11
11
11
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
11
6
5
9
0
31
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
11
10
8
5
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
8
12
11
11
0
42
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
15
11
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
6
13
4
0
0
23
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
แต้มรวม
174:164
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 1  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 2  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 3  
 ศุภกิจ  นนทนานันท์
คู่ที่ 3  
 อำนวย  เงินพูลทรัพย์
คู่ที่ 4  
 วรชัย  วิริยารมภ์
คู่ที่ 5  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 1  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 2  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 3  
 วิชาญ  ปานพรม
คู่ที่ 4  
 ปิยชน  โพธารมย์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer