SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 2   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
7
6
10
0
0
23
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
7
6
8
0
0
21
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
8
8
11
11
49
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
7
11
11
3
9
41
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แต้มรวม
116:85
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 1  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 2  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 1  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 2  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 3  
 เมธา  สุภาไชยกิจ
คู่ที่ 4  
 วิทยา  วิภาวิวัฒน์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer