SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 5   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
4
5
3
0
0
12
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
10
12
11
11
0
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
12
10
5
2
0
29
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
12
8
11
5
11
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
10
11
5
11
13
50
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
8
8
5
0
0
21
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แต้มรวม
157:112
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 1  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 2  
 พีรญา  ปิตุไพโรจน์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 วัชรากรณ์  อินต๊ะปาน
คู่ที่ 1  
 จิรัชญา  พัฒนะมงคล
คู่ที่ 2  
 ภัทราพร  สมานวงศ์
คู่ที่ 3  
 จิรัชญา  พัฒนะมงคล
คู่ที่ 4  
 วัชรากรณ์  อินต๊ะปาน
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer