SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
3
3
2
0
0
8
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
1
2
4
0
0
7
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
5
1
5
0
0
11
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
99:26
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ไพเราะ  แสนหวัง
คู่ที่ 1  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 2  
 เพลินพิศ  สกุลพงษ์
คู่ที่ 3  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 ไพเราะ  แสนหวัง
คู่ที่ 5  
 โสรดา  น้อยดี
คู่ที่ 1  
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 2  
 กาญจนา  คงนุ้ย
คู่ที่ 3  
 โสรดา  น้อยดี
คู่ที่ 4  
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer