SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
VS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
2
4
3
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
3
4
3
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
5
8
6
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แต้มรวม
99:38
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บุษราภรณ์  จิตจำเนียร
คู่ที่ 1  
 พิมพ์สิรี  สุวรรณ
คู่ที่ 2  
 วิชุดา  จันทร์ประภานนท์
คู่ที่ 3  
 พิมพ์สิรี  สุวรรณ
คู่ที่ 4  
 บุษราภรณ์  จิตจำเนียร
คู่ที่ 5  
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 1  
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 2  
 กานต์  แสนเสมอ
คู่ที่ 3  
 เพ็ญนภา  ต้นรังกลาง
คู่ที่ 4  
 นฤมล  เครือริยะ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer