SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 1   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
9
11
9
8
0
37
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
7
11
11
0
40
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
5
1
6
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
7
2
4
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
106:62
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 1  
 ฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
คู่ที่ 2  
 สุพัตรา  ไชยบาล
คู่ที่ 3  
 ฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
คู่ที่ 4  
 ปาลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์
คู่ที่ 5  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 1  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 2  
 สุรีวัลย์  ศรีจาด
คู่ที่ 3  
 พะงา  กฤตานุพงศ์
คู่ที่ 4  
 นุจรีย์  โททัสสะ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer