SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
สาย 6   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
8
3
9
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
12
11
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
10
6
8
0
0
24
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
3
7
3
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
7
10
4
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
12
11
0
0
34
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต้มรวม
124:88
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 1  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 2  
 สุวิทย์  เรืองจาบ
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 5  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 1  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 2  
 ทศพล  หว่านณรงค์
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer