SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
6
4
4
0
0
14
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
1
7
5
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
9
10
9
0
0
28
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
11
12
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
10
13
11
11
0
45
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
12
11
3
5
0
31
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
11
5
5
2
1
24
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
7
11
11
11
3
43
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต้มรวม
155:143
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 1  
 จิตตรา  ดอกบัว
คู่ที่ 2  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 3  
 พรทิพา  กรภิญโญภาพ
คู่ที่ 4  
 ศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
คู่ที่ 4  
 จิตตรา  ดอกบัว
คู่ที่ 5  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 1  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 3  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 4  
 รัตนากร  ผดุงถิ่น
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer