SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
2

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
4
6
3
0
0
13
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
9
4
4
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
3
11
0
36
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
8
6
11
5
0
30
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
5
4
8
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
11
11
2
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
4
2
11
0
0
17
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แต้มรวม
127:126
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 1  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 2  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 3  
 สาวิตรี  มาไลยพันธุ์
คู่ที่ 3  
 อาภัสรา  อัครพันธุ์
คู่ที่ 4  
 อุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
คู่ที่ 5  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 1  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 2  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 3  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer