SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 2   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
9
7
5
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
11
1
9
4
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
9
11
11
11
0
42
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
4
4
7
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
108:61
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 1  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 2  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 3  
 อรฤดี  เธียรสุภรพงษ์
คู่ที่ 3  
 ภัสสรา  อินทรกำแหง
คู่ที่ 4  
 จุฬาภรณ์  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 5  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 1  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 2  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 3  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 3  
 นฤธร  ภาษี
คู่ที่ 4  
 รัชดาภรณ์  ม่วยเท้ง
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer