SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
5
8
7
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
8
7
5
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
5
9
6
0
0
20
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แต้มรวม
99:60
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 1  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 2  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 3  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 4  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 5  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 1  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 2  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 3  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 4  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer