SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
11
11
6
7
7
42
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
6
8
11
11
11
47
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
4
11
7
11
3
36
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
11
7
11
6
11
46
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
13
11
0
0
35
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
7
11
8
0
0
26
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
11
0
44
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
8
8
13
7
0
36
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
11
12
11
9
9
52
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
4
14
1
11
11
41
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต้มรวม
209:196
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 1  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 2  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 5  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 1  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 2  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 3  
 จักรพงษ์  พงษ์เพ็ง
คู่ที่ 3  
 ธนดล  ดีรุจิเจริญ
คู่ที่ 4  
 สุวัฒน์  ถิรเศรษฐ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer