SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 2   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
6
11
7
11
0
35
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
8
11
13
0
43
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
3
3
1
0
0
7
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
7
4
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
109:57
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 1  
 มงคล  แก่นสาร
คู่ที่ 2  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 3  
 เอกรัฐ  บุญเชียง
คู่ที่ 3  
 วุฒิชัย  บุญทวีศักดิ์
คู่ที่ 4  
 มงคล  แก่นสาร
คู่ที่ 5  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 1  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 2  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer