SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
5

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 1  
 กาญจนา  คงนุ้ย
คู่ที่ 2  
 โสรดา  น้อยดี
คู่ที่ 3  
 ฐานิตสรณ์  แสงรัตน์
คู่ที่ 4  
 กาญจนา  คงนุ้ย
คู่ที่ 5  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 1  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 2  
 พูนศรี  วิภูศิริคุปต์
คู่ที่ 3  
 วิวรรธณี  พิณพงษ์
คู่ที่ 4  
 ปาณณภัทร  วรรธนภรณ์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer