SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
สาย 5   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
VS
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
9
9
7
0
0
25
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
13
11
11
2
7
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
11
9
6
11
11
48
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
3
8
11
11
11
44
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
11
11
8
8
8
46
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 พัฒนา  ฉินนะโสต
คู่ที่ 1  
 ศิริชัย  เตรียมล้ำเลิศ
คู่ที่ 2  
 เพิ่มศักดิ์  ทับทิมทอง
คู่ที่ 3  
 พัฒนา  ฉินนะโสต
คู่ที่ 4  
 ศิริชัย  เตรียมล้ำเลิศ
คู่ที่ 5  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 1  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 2  
 กฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม
คู่ที่ 3  
 คมสัน  คำศิลา
คู่ที่ 4  
 ภราดา  ตติยภัค
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer