SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
7
6
8
0
0
21
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
5
3
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
2
5
2
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4
3
4
0
0
11
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
120:65
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 หวานใจ  อรุณ
คู่ที่ 1  
 สุภัทรา  ชัยบาล
คู่ที่ 2  
 สุภัทรา  ชัยบาล
คู่ที่ 3  
 อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ
คู่ที่ 3  
 หวานใจ  อรุณ
คู่ที่ 4  
 สุภัทรา  ชัยบาล
คู่ที่ 5  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 1  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 2  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 3  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 นภาทิพย์  ภักดีเจริญ
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer