SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
11
11
12
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
7
7
10
0
0
24
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
2
7
5
0
0
14
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
8
4
10
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
12
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
8
3
8
0
0
19
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แต้มรวม
124:89
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 1  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 2  
 ชาคริช  พิชิตถกล
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 3  
 ธีรยุทธ  วิสุทธิ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 1  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 2  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 3  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer