SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 2   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1
11
3
4
11
0
29
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
9
11
11
13
0
44
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
6
11
9
11
11
48
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
11
9
11
7
6
44
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
10
7
7
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
12
11
11
0
0
34
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แต้มรวม
122:101
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 1  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 2  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 3  
 อานันท์  สนทอง
คู่ที่ 3  
 สมนึก  กลิ่นหอม
คู่ที่ 4  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 1  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 2  
 ภาณุวัฒน์  สุริยฉัตร
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 3  
 วุฒิพงศ์  เมืองน้อย
คู่ที่ 4  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer