SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 6   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0
7
9
3
0
0
19
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
4
3
5
0
0
12
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
11
8
14
14
0
47
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
9
11
12
12
0
44
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
4
7
7
0
0
18
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
8
8
8
0
0
24
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
162:134
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 1  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 2  
 ดรุณี  ผ่องสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 4  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 5  
 สุวิชชา  รักษศรี
คู่ที่ 1  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 2  
 อินทิรา  บัวลอย
คู่ที่ 3  
 ทัศนีย์  ผลิตนนท์เกียรติ
คู่ที่ 4  
 สุวิชชา  รักษศรี
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer