SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 3   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
5
6
4
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
6
5
2
0
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
7
12
8
12
6
45
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
3
11
10
11
10
11
53
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แต้มรวม
119:73
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 บุษราภรณ์  จิตจำเนียร
คู่ที่ 1  
 พิมพ์สิรี  สุวรรณ
คู่ที่ 2  
 วิชุดา  จันทร์ประภานนท์
คู่ที่ 3  
 พิมพ์สิรี  สุวรรณ
คู่ที่ 4  
 บุษราภรณ์  จิตจำเนียร
คู่ที่ 5  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 1  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 2  
 ณันทิยา  พรมงาม
คู่ที่ 3  
 สินี  ทองอินคำ
คู่ที่ 4  
 สุวดี  บรรจง
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer