SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
สาย 6   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
1

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
3
12
11
11
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
11
10
8
8
0
37
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
4
2
3
0
0
9
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0
9
3
3
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
11
12
11
0
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
9
10
4
0
0
23
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต้มรวม
119:102
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 1  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 2  
 สุวิทย์  เรืองจาบ
คู่ที่ 3  
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ
คู่ที่ 4  
 มงคล  โรจนเสน
คู่ที่ 5  
 อธิพงศ์  สุริยา
คู่ที่ 1  
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ที่ 2  
 ธีรวุฒิ  ไชยธรรม
คู่ที่ 3  
 อธิพงศ์  สุริยา
คู่ที่ 4  
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer