SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ทั่วไป
สาย 4   รอบแรก
วันที่27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
2
3
5
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
6
6
5
0
0
17
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
5
11
10
5
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
11
7
12
11
0
41
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แต้มรวม
107:58
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ธีระเดช  กิตติภัสสร
คู่ที่ 1  
 สุชิน  อรุณสวัสดิ์วงศ์
คู่ที่ 2  
 รัฐ  ธนะภูมิ
คู่ที่ 3  
 อภินันท์  สืบพิมพาวงศ์
คู่ที่ 1  
 พงศ์ธีรัช  กนกากร
คู่ที่ 2  
 ศิวัฒ  ฉายสุวรรณ
คู่ที่ 3  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer