SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ เปตอง บุคคลเดี่ยว หญิง วันที่ 2  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
 
   
26/05/2562 13:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว หญิง  สาย สาย 6  สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ. รอบวันที่ 2

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2

4

11

0

3

-

2

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11

11

-

1

เข้ารอบ

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11

6

11

2

เข้ารอบ

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์