SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ เปตอง ทีมชาย รอบที่ 2  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
 
   
30/05/2562 11:00 เปตอง - ทีมชาย  สาย สาย 4  สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ. รอบรอบที่ 2

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

11

11

-

1

เข้ารอบ

2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9

7

-

4

-

3

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

11

8

3

-

4

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11

6

11

2

เข้ารอบ

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์