SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ เปตอง คู่ผสม รอบที่ 2  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
 
   
28/05/2562 11:00 เปตอง - คู่ผสม  สาย สาย 9  สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ. รอบรอบที่ 2

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2

4

11

11

2

เข้ารอบ

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2

11

4

4

3

-

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

11

-

1

เข้ารอบ

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์