SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ เปตอง บุคคลเดี่ยว ชาย รอบที่ 1  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
 
   
26/05/2562 09:00 เปตอง - บุคคลเดี่ยว ชาย  สาย สาย 8  สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ. รอบรอบที่ 1

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

5

11

8

3

-

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11

11

-

1

เข้ารอบ

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

11

3

11

2

เข้ารอบ

4

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2

2

2

-

4

-

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์